Seit 11.03. gibt es auf dem satellit neue software für Polsat receiver serien Mini HD 2000 i HD 5000.
Aktualisation betriefft receiver mit bestimmte nummer und hier die soft bezeichnung: 3.82.1.20 für MiniHD 2000 und 3.84.1.20 für 5000 HD.
Die neuerung betriefft der möglichkeit andere festplatten zu benutzen als DTU 320 die von Polsat angeboten werden.

Aktualisation:
Mini HD 2000 nummer 1775433549 – 1775504912
Mini HD 5000 nummer 1748233100 – 1748350360
Zmiany w porównaniu z poprzednią wersją oprogramowania:
- odsyłacze do IPLA,
- menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
- zmiana opisu przycisku „pomoc”,
- „strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
- szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,
- ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera,
- możliwość korzystania z dysku innego, niż sprzedawany przez Cyfrowy Polsat (DTU 320)
Uwagi techniczne dotyczące obsługi dysków:
- dekoder obsługuje dyski 2,5” oraz 3,5”,
- dyski 3,5” oraz dyski o prędkości obrotowej 7200 obr/min. wymagają własnego zasilania,
- dyski twarde 2,5” o poborze prądu większym, niż maksymalny prąd wyjściowy na złączu USB (określony w danych technicznych dekodera) potrzebują własnego zasilania,
- nośniki danych typu „Pendrive”, dyski SSD oraz dyski twarde o pojemności mniejszej niż 16GB i większej niż 2TB nie są obsługiwane przez dekoder.
Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do trybu czuwania na kilka minut lub ręcznie wybrać stosowną opcję z Menu dekodera.